TaxTree Explorer

1 different results found
Details for Opisthokonta
NCBI 33154
Found 4943 enzymes for Opisthokonta
Synonyms
  1. Fungi/Metazoa group
  2. Opisthokonta Cavalier-Smith 1987
  3. opisthokonts