TaxTree Explorer

(use AND, OR, AND NOT for simple Boolean queries)
Details for Morganella morganii
NCBI 582
Found 31 enzymes for Morganella morganii
Synonyms
 1. ATCC 25830
 2. ATCC 8076H
 3. "Bacillus morgani" (sic) Winslow et al. 1919
 4. Bacillus morgani
 5. CCUG 6328
 6. CIP 103763
 7. CIP A231
 8. DSM 30164
 9. IFO 3848
 10. JCM 1672
 11. LMG 7874
 12. LMG:7874
 13. Morganella morganii (Winslow et al. 1919) Brenner et al. 1978 (sic)
 14. Morganella morganii (Winslow et al. 1919) Fulton 1943
 15. NBRC 3848
 16. NCCB 73065
 17. NCIB 235
 18. NCIB:235
 19. NCTC 235
 20. "Organism N 1" Morgan 1906
 21. Organism N 1
 22. Proteus morganii
 23. Proteus morganii (Winslow et al. 1919) Yale 1939 (Approved Lists 1980)
 24. "Salmonella morgani" (sic) (Winslow et al. 1919) Castellani and Chalmers 1919
 25. Salmonella morgani
 26. Morganela morganii